Tümdef
Duyurular

Güncel Duyurular

Iraklı Kamu Kurum Veya Kuruluşları Tarafından İthal Edilen Tıbbi Cihaz, Sarf Malzemesi ve Bunların Temel Operasyonel Malzemelerine İlişkin Ürünlerde Gümrük Vergisi Hakkında
İthalat-İhracat Süreçlerinde ve Tareks Sisteminde İzni olan Ürünlerin Mükerrer Teste Tabi Tutulması İle İlgili Yaşadığınız Sorunları Bildiriniz
TCOKKA - Tıbbı̇ Cı̇hazlar Alanında Yetkili Temsilciler ve Onaylanmış Kuruluşların AB ve Türkı̇ye Arasında Karşılıklı Olarak Tanınması Hakkında Duyuru
2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2023/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi / 2024-2026 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi
SGK 24.08.2023 SUT Değişikliklerinin İşlenmiş Güncel SUT
TİTCK - TCOKKA - Yüksek Riskli Tıbbi Cihazlar için EMA’ nın Pilot Uygulaması
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı (24.08.2023)
Güncel Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı Ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz
Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2378 kayıt.
TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ