Egeder
Kurumsal

Tarihçemiz

Tıbbi Cihaz Sektöründe bir dernek çatısı altında toplanma fikri 90‘lı yıllara kadar uzanmaktadır.

1992 yılında, İstanbul Tıbbi Malzeme İthalat, İhracat ve Satıcılar Derneği adıyla kurulan ve bugünkü MASSİAD’a temel teşkil eden dernek ülkemizde medikal sektörde kurulan ilk derneklerden biridir.

Bugün hemen hiçbiri artık aramızda olmayan ‘’mesleğin duayenleri’’nin de desteğini alarak, amatör bir ruhla kurulan genç derneğin üye sayısı, faaliyete başlamasından 6 ay gibi kısa bir süre sonra 130 kişiye ulaştı.

Dernek bu dönemde, bir yandan dernek merkezinde açılan lokalindeki toplantılarla ve diğer sosyal aktivitelerle üyeleri arasında sosyal iletişimi geliştirmeye, diğer yandan da derneğin bölgemizdeki hastane ve resmi kurumlarca tanınması, ihale listelerinin üyelerine gününde ulaştırılması, sektördeki olumsuz ve gayri ciddi firmaların tespiti ve üyelerine duyurulması gibi, o günlerin başlıca temel problemlerini çözmeye çalıştı.

1994 yılında yapılan genel kurulda, derneğin ismi, çevre illerdeki firmaların da katılımını sağlamak amacı ile Marmara Bölgesi Medikalciler Derneği olarak değiştirildi.

1998 yılından sonra ard arda gelen iki dönem derneğin duraklama dönemiydi. Gerek dönemin zor ekonomik şartları, gerek sektördeki firma sayısının katlanarak, kontrolsüz - üstelik niteliksiz - olarak artması, gerekse sektör kamuoyunun derneğe başlangıçta gösterdiği ilginin azalması gibi olumsuz etkenler derneğin çalışmalarını yavaşlattı, dernek belli sayıda üyenin maddi desteği ve fedakarlığı ile ayakta durabildi.

2002 yılında yapılan Genel Kurul’da, koşulları tekrar değerlendiren, sivil toplum örgütünün gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulayan üyelerin gayretleri ile yeni bir döneme girildi. Yapılan faaliyetler sonucu 2003 yılında Olağanüstü Genel Kurul toplandı. Bu toplantıda günün şartları da göz önüne alınarak yeni bir tüzük hazırlandı ve bu arada dernek adı son haline - Marmara Sağlık Sektörü İşadamları Derneği (MASSİAD) - çevrildi.

Aynı yıl, ülkenin diğer bölgelerinde faaliyette bulunan sektörel derneklerle müşterek çalışılmaya başlandı, 2004 yılında, tüm medikal dernekleri bünyesinde toplaması amacıyla Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) kuruldu ve MASSİAD kurucu üyesi olduğu federasyonda yerini aldı.

Bugün

Derneğimiz 1992 yılından itibaren İstanbul başta olmak üzere, İzmit, Adapazarı, Düzce, Edirne, Tekirdağ, Bursa gibi Marmara Bölgesi illerinde hizmet vermiş olup, 15 Şubat 2014 tarihinde yapılan Genel Kurulda Türkiye geneline açılmıştır. Şu an (2023) Türkiye genelinde 204 üyesi bulunmaktadır.

T.C Sağlık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası,İMMİB İhracatçılar Birliği,Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, üniversiteler ve sektörümüzü ilgilendiren tüm kamu-özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içindedir.

Massiad etkin web portalı aracılığıyla üyelerini ve sektörel kamuoyunu bilgilendirmekte olup, IS0 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi içerisinde idari faaliyetlerini sürdürmektedir. Derneğimiz ayrıca İktisadi İşletmesi aracılığıyla da gelir amaçlı sosyal ve mesleki faaliyetler yürütmektedir.

Hukuki ve Mali Danışmanlarımız,üyelerimizin ve derneğimizin her türlü işlemlerinde desteklerini sürdürmekte olup, derneğimizin Fuarcılık, Eğitim, Belgelendirme, Sigorta, Danışmanlık, Bilişim ve Patent konularında profesyonel Çözüm Ortakları bulunmaktadır.

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ