Egeder
Kurumsal

Kurumsal Kimlik

Marmara Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD)  1991 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Derneğin amacı; Tıbbi malzemenin ithalat, ihracat, imalat, mümessillik, bakım, onarım, toptan ve perakende satıcılığı konusunda faaliyet gösteren kişi ve firmaların bu alandaki çalışmalarını koordine, teşvik, bilinçlendirmek ve disipline etmek ile Kanunların öngördüğü çerçeve içinde hak ve menfaatlerini korumaktır.

Sağlık sektöründe çalışan ve dernek tüzüğünde belirtilen kriterlere uyan her T.C vatandaşı  ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir.

DEĞERLERİMİZ

 • Bağımsızlık
 • Dürüstlük ve Güvenirlik
 • Şeffaflık
 • Adalet  ve  Adil Paylaşım
 • Üretkenlik
 • Bilgi Birikimini paylaşım
 • Hür Teşebbüs ve Girişimcilik
 • Serbest Rekabet
 • Çevre Duyarlılığı
 • Ülke İnsanının Değerlerine, Kültürüne ve Kimliğine Saygı

VİZYONUMUZ

 • Savunduklarımızı gerçekleştirmek için mücadele etmeye ihtiyaç duymayacağımız bir Türkiye ve dünyada yaşamak
 • Küreselleşen dünya platformunda ulusal ve uluslararası bazda saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak 

MİSYONUMUZ

 • Başta evrensel değerler olmak üzere, milletimizin geçmişine, kültürüne ve kimliğine saygıyı esas alarak ulusal ve uluslar arası düzeyde ‘bağımsız’ yapımızı muhafaza etmek.
 • Ülkemizin ekonomik kalkınmasını tamamlayıp gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmesi yolunda çaba harcamak, bu doğrultuda  serbest rekabetçi bir ekonomik ortamın oluşması  için faaliyette bulunmak.
 • Üyelerimizin iş hacimlerini artırmak, bu doğrultuda ulusal ve uluslar arası pazarda rekabet güçlerini yükseltici,  sürekli gelişimlerini sağlayıcı bilgi ve destek akışını gerçekleştirmek.
 • Yüksek teknolojiye dayalı  üretimi esas alan  bir anlayış doğrultusunda,  uluslararası standartlara uygun ve çevreye duyarlı davranmayı kültür haline getirmek 
 • Hür teşebbüsü esas alarak, ekonomik faaliyetlerin tüm aşamalarında girişimci ruhu harekete geçirmek ve   yaygınlaşmasını sağlamak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Üyelerimizin ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, üyeler arası işbirliğini artırmak
 • Üye memnuniyetini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, bu doğrultuda yeni hizmetler geliştirmek
 • Tüketici haklarına duyarlı olmak
 • Çalışan personelin niteliğini artırmak ve gelişmelerini sağlayacak imkanlar tanımak
 • Çalışma alanlarının tümünde kaliteyi kurum kültürü haline getirmek
 • Teknolojiyi ve çağdaş yönetim tekniklerini en üst düzeyde kullanmak
TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ