Tümdef
Duyurular

Güncel Duyurular

BİLGİ NOTU / Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği
Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ / Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
BİLGİ NOTU / KDV Oranları Hakkında
SGK Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi Hakkında Duyuru
TİTCK Biyosidal Firmalarının Dikkatine
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi ve Güncellenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
BİLGİLENDİRME - TCOKKA – Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI sında Listelenen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonları Belirleyen Kılavuz
TİTCK 2023/KK-4 Sayılı 2021/KK-4 Sayılı Geçici Duyuruyu Yürürlükten Kaldıran Duyuru
BİLGİ NOTU / Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmeliği
TİTCK - 2023/KK-3 Sayılı Tıbbi Cihaz Firma Unvan ve Adres Bilgilerinin ÜTS ve EBS’de Güncellenmesi
2378 kayıt.
TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ