Tümdef
Haberler

Sağlıkta Dönüşüm Programına ciddi mali kaynak…

Sağlıkta Dönüşüm Programına ciddi mali kaynak…

Sağlıkta Dönüşüm Programına ciddi mali kaynak…

Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yürütülecek olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin finansmanı için Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 30 Haziran 2009 tarihinde imzalanan 56.100.000 Avro tutarındaki krediye dair ilişik Anlaşma ve eki mektupların, imza tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 22/07/2009 tarihli ve 31122 sayılı yazısı üzerine, 28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/08/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Resmi Gazete 9 Eylül 2009 ve 27344 için tıklayınız…..

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ