Tümdef
Haberler

33.TÜSAP Sağlık Finansmanı Vizyon Toplantısı

33.TÜSAP Sağlık Finansmanı Vizyon Toplantısı

33. TÜSAP Vizyon Toplantısı; 8 Eylül 2023 Cuma günü, “Sağlık Finansmanında Yeni Kaynak Arayışları” ana başlığı ile İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı, başta  TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Dr. Zülfiye Füsun Kümet, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürü Osman Nuri Erdem, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M. Kürşat Derici, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan olmak üzere 58 seçkin davetlinin katılımı ile gerçekleşti.

Türkiye yüzyılında 2053 vizyonu doğrultusunda 12. Kalkınma Planının hazırlıklarının devam ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı Plan ve Program Genel Müdürü Osman Nuri Erdem, Türkiye’nin potansiyelini harekete geçiren, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefleri doğrultusunda her alanda olduğu gibi sağlık alanında da detaylı çalışıldığını söylendi. Erdem, Türkiye yüzyılında vatandaşlarını hastalanmadan sağlıklı yaşamalarını sağlayan, hastalık durumunda ise sağlık hizmetlerini en hızlı, kaliteli, etkin şekilde sunan, sağlık alanında rekabetçi, yüksek katma değerli ürün ve hizmet üreterek büyüme ve ihracat potansiyeline güç katan, sağlıklı ve üretken bir Türkiye vizyonu ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Sağlıkta dönüşüm programından bahseden ve bu program ile sağlığa erişim, anne-bebek ölüm oranları ve doğuşta yaşam beklentisi gibi oranlarda ciddi bir ilerleme kaydedildiğine değinen Erdem, bununla birlikte 20 yıllık süreçte sağlık harcamalarının milli gelire oranının büyük ölçüde artmadığının ancak sağlık ürün ve hizmetlerini fiyat etkisinden arındırıp miktarsal olarak bakılsa aslında önemli ölçüde ürün ve hizmetlerin kullanımının arttığının görüleceğini söyledi.
Kaynakların etkin kullanımına ilişkin sağlık sisteminin yapısal alanlarından 5 ana başlıkta bahseden Erdem, kurumsal rollerin ve yapıların sağlıklı bir zemine oturtulması; arz, talep ve maliyet- fiyat dengesinin kurulması; sağlık teminat paketinin rasyonelleştirilmesi ve tamamlayıcı sağlık sigortacılığı; sağlık turizminin geliştirilmesi ile sağlık endüstrilerinde yerlileşme konularında sorunlara ve çözüm yollarına değindi.


Sağlık ürün ve hizmet ihracatının kaynak arayışında önemli bir açılım olabileceğine vurgu yapan Erdem, “Sağlık turizmi ülkemizin çok hızlı gelişme gösterdiği bir alan. Potansiyeli artırılırsa cari açıkla ilgili makro ekonomik hedefleri geliştirmede belirleyici unsurlardan olabilecek durumda” diye konuştu.  


33. TÜSAP Vizyon Toplantısı’nın açılış konuşmasında TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, sağlıklı bir toplumun aynı zamanda üretken bir toplum olduğuna dikkat çekti. Sağlığa yapılacak akılcı harcamaların aynı zamanda insan kaynağına yapılan iyi bir yatırım olduğunun altını çizen Aydın, “Daha doğrusu üretimin şartı toplumun sağlık düzeyinin yüksek olmasıdır. Dolayısıyla sağlığa akılcı yapılan harcama aynı zamanda insan kaynağına yapılan iyi bir yatırımdır. Yani doğru yere yatırım yapabilirsek ileriye yönelik geri dönüşü beklenen bir yatırımdır” dedi. Bu açıdan sağlık harcaması konusunda eldeki mevcut kaynakların dışında alternatif kaynak arayışlarının akıllara geldiğini söyleyen Aydın, “Çok hızlı yaşlanan bir toplumuz, ortalama doğumda beklenen yaşam süresi iftihar edeceğimiz derecede artmış durumda, beraberinde kronik hastalıklarımız tabii ki arttı. Sadece bunlar da değil. Büyük bir hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerin tıbbi uygulamalara yansıması ile bunun getirdiği ciddi ek maliyetler var. Bir yandan umut var sonuçlar ama bir o kadar da maliyet artışlarını kaçınılmaz hale getiriyor. Artık nadir hastalıklar gündemimizde ve bunlar için devasa kaynaklar ayırmak zorundayız. Yani sağlık harcamaları başını aldı gidiyor. Ancak sağlık harcamaları deyince genellikle hastalıklarla mücadele harcamalarını anlıyoruz. Yani aslında biz sık sık söylendiği gibi hastalığa yatırım yapıyoruz. Bir de sağlığa yatırım yapma bilinciyle buraya kaynak ayırırsak nasıl bir sağlık harcaması öngördüğümüzü tasavvur edebilirsiniz” diye konuştu.


Toplantıya ev sahipliği yapan ve değişen küresel şartlarda kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık eğitimi ve sağlık hizmeti sistemi oluşturmanın zorluklarına değinen İstanbul Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Ak ise teknolojik ilerlemelerden üniversiteler olarak eksik kalmamak ve yapay zeka, sanal gerçeklik ve teletıp gibi imkanlardan istifade etmek istediklerini ve Türkiye yüzyılında bu gelişmelere ve teknolojik imkanlara ayak uydurmanın çok önemli olduğunu dile getirdi. Ak, TÜSAP Vizyon Toplantılarının çözüm arama, çözüm arayanlarla bir araya gelme ve birlikte daha güçlü olmaya katkıda bulunduğunu belirterek toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu.  

Kaynak: Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP)

GALERİ
TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ