Tümdef
Duyurular

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/19) Yürürlükten Kaldırılmıştır.

15 Mayıs 2024

Değerli Üyemiz,

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2024/19) 15 Mayıs 2024 Tarihli 32547 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ için Tıklayınız

İlgili tebliğ ekinde yer alan 38.22 ve 3002.15.00.00.00 GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın insanlar için kullanılanlarında; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun düzenleyeceği uygunluk yazısı aranmaktaydı.

İlgili tebliğin yürürlükten kaldırılması ile bu ürünlerin ithalatında TİTCK tarafından düzenlenen uygunluk yazısı artık aranmayacaktır.

İlgilenen üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla

(Aslı İmzalıdır.)

Tolga ORUÇOĞLU

Genel Sekreter

 

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ