Tümdef
Duyurular

KİK İhalelere Yönelik Başvuruların Elektronik Ortamda Yapılması Zorunluluğu Hakkında Bilgilendirme

06 Nisan 2023

Değerli Üyemiz,

Kamu İhale Kurumu tarafından KİK İhalelere Yönelik Başvuruların Elektronik Ortamda Yapılması Zorunluluğu Hakkında Bilgilendirme yayınlanmıştır.

Bilgilendirme ve Şikayet ve itirazen şikayet başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yardım kılavuzları için Tıklayınız  

-E-Şikayet Düzenlenmesine İlişkin Kullanım Kılavuzu

-E-İtirazen Şikayet Başvurusu Düzenlenmesine İlişkin Kullanım Kılavuzu

-İdarelerin Gelen Şikayetleri Görüntülemesi ve Şikayete Cevap Tebligatı Kullanım Kılavuzu

Bilgilendirme

01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

1) İlanı veya duyurusu 15 Nisan 2023 tarihinden sonraki ihalelere yönelik idarelere yapılacak şikâyet başvuruları ile Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikâyet başvurularının Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak;

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelere yönelik başvurular,

b) Tüm ihale usulleri ile gerçekleştirilen ihaleler bakımından avukatlar aracılığıyla yapılan başvurular,

gerekli teknik altyapının tamamlandığına ilişkin Kurul kararının Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasına kadar elden veya posta yoluyla yapılmaya devam edilecektir.

2) İlana yönelik başvurular açısından süreler; Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde ise düzeltme ilanının Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren başlayacaktır.

İlgilenen üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla.

(Aslı İmzalıdır.)

Tolga ORUÇOĞLU

Genel Sekreter

 

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ