Ahmet Yaşar AÇIKGÖZ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
baskanyrd@massiad.org.tr