24
Mayıs
2018
duyurular
  TCESİS Yeni Sınava Gireceklerin Dikkatine / SM -STE-KDE Sınav Tarihi 07.06.2018
  SGK / Geriye Yönelik Prim Teşviklerinden Yararlanmaya Dair Duyuru
  Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine (Araştırma Bütçe Formu Değişikliği ve Yıllık Bildirim Takvimi Hakkında)
  Ürün Takip Sistemi UTS-v7.11.0 Sürümü Yayınlandı
  Değişikliklerin İşlendiği Güncel SUT
  Üniversite Ödemeleri Müracaatı Süre Uzatımı
  GÖRÜŞÜNÜZÜ BİLDİRİNİZ / Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Taslağı
  SGK SUT Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Yayınlanmıştır.
  Ismarlama Protez Ve Ortez Merkezleri İle İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum Ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı İle İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
üyemiz olun!
Sizde Massiad ailesine katılarak birlikteliğimize güç katın!

Önemli: