15
Mayıs
2021
duyurular
  MDR (2017/745) Geçişi, Belge ve Tıbbi Cihaz Kayıt İşlemleri Kılavuzu
  SGK // 28.04.2021 Tarihli Değişikliklerin İşlendiği Güncel SUT
  ÖNEMLİ // Manuel Düzenlenen Çalışma İzin Görev Belgesi Geçerlilik Süresi 7 Mayıs 2021 Cuma Günü Saat 24.00’e Kadar Uzatıldı. (İçişleri Bakanlığı Genelgesi )
  Çek takas işlemleri ve karşılığı olan çeklerin tahsilatına tekrar başlandı.// ’7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
  7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Karar no:7318)
  Tam Kapanma Hakkında İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve TİTCK Valilik Duyurusu Hakkında
  SUT Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Fiyatlandırma Komisyonu Kararları Yayınlanmıştır.
  ÖNEMLİ - ANKET // MDR Kapsamında Ürün Sınıfı Değişecek Ürünler Hakkında
  Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri ve Uygulama Merkezleri Çalışma Muafiyeti
  TÜMDEF Akademi Kamu İhale Uzmanı Ceyhun YILMAZ'ın «Elektronik İhale Ve Elektronik Eksiltme» Eğitimi
üyemiz olun!
Sizde Massiad ailesine katılarak birlikteliğimize güç katın!

Önemli: