22
Temmuz
2019
duyurular
  2019/ÜTSG-07 Sayılı “Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarında Eczaneler İçin Stok Bildiriminin Kapatılması Hakkında Duyuru
  Ürün Takip Sistemi Artık Cepte
  İstanbul Ticaret Odası // Nijerya-2. Türk Ürünleri Fuarı (4-6 Eylül 2019)
  ÖNEMLİ – SÜRELİ // Sağlık Bakanlığı IVD-Laboratuvar Grubu Ürünlerin LOINC Kodları çalışması
  TİTCK - Üniversite Sanayi İşbirliği Anketi
  ÜTS ‘’Yazılım Memnuniyet Anketi”
  Kamu Alımlarında 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Yapım İşi İhalelerinde Yerli Malı Kullanımı Zorunlu Makine- Ekipman Listesi
  Tıbbi Cihazların Ürün Takip Sistemi Kaydına İlişkin Kılavuz
  Resmi Gazete’de İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Tebliğlerinde değişiklik yayımlanmıştır.
  MDR Genel Bilgilendirme Semineri (24 Haziran 2019, Odakule)
üyemiz olun!
Sizde Massiad ailesine katılarak birlikteliğimize güç katın!

Önemli: