29
Mayıs
2020
duyurular
  Sağlık Bakanlığı / Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
  İleti Yönetim Sisteminin Ertelenmesi Hakkında Duyuru
  ÜTS Yazılım Memnuniyet Anketi
  GÖRÜŞLERİNİZİ BİLDİRİNİZ // DMO – Sağlık Market Uygulaması Kapsamında Yaşanan Sorunlar Hakkında
  Ürün Takip Sistemi UTS-v8.2.0 Sürümü Yayınlandı
  Biyosidal Firmaların Dikkatine (Geçici Ruhsatname Hakkında)
  BİLGİLENDİRME // Av.Emine DURMUŞ - İhale Şikayet Sürecine İlişkin Süreler ve E- Şikayet İşlemleri Hakkında
  Brexit Referandumu Sonrası Birleşik Krallık (BK)
  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) (KDV İade Uygulaması Hk)
  Ürün Takip Sistemi Stok Yapılabilir Tekil Ürün Ekleme İşlemi Hakkında Duyuru
üyemiz olun!
Sizde Massiad ailesine katılarak birlikteliğimize güç katın!

Önemli: