17
Temmuz
2018
duyurular
  Ürün Takip Sistemi UTS-v7.13.0 Sürümü Yayınlandı
  ÜTS İthalat Bildirimi Değişiklikleri Hakkında Duyuru (1 Ağustos 2018’den itibaren geçerli olacaktır)
  TİTCK - Analizler Kapsamında Numune Kabul Kriterleri Güncellenmiştir.
  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararları" ve "Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Yayımlandı.
  ''Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar”da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar’’
  ÖNEMLİ – SÜRELİ Ürün Takip Sistemi İş Süreçleri Hakkında Duyuru
  TİTCK / Glukometre Değerlendirme Protokolü Taslağı Hakkında Görüşlerinizi Bildiriniz.
  Kamu Hastaneleri İstatistik Raporu – 2017
  İstanbul Sanayi Odası / Ruanda Ülke Günü (17.07.2018)
  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2018/11930
üyemiz olun!
Sizde Massiad ailesine katılarak birlikteliğimize güç katın!

Önemli: