5
Nisan
2020
duyurular
  TİTCK / Tıbbi Tanı Kitlerinin İthalat Başvurularına İlişkin Duyuru
  SGK 2020 Yılında Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti Hakkında Duyuru
  Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19)
  COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
  Covid-19 ile Mücadele Kapsamında KVKK Kurumundan Genel Bilgilendirme ve Sıkça Sorulan Sorular
  TÜBİTAK / 1507-Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Covıd-19 İle Mücadeleye Yönelik Çağrı Duyurusu
  TİTCK / Tıbbi Cihaz Üretim ve Satış Merkezlerinde Alınması Gereken Pandemi Tedbirleri Yazısı
  İhracat Ön İznine Tabi Ürünlerin Elektronik Başvurusu Uygulaması Hakkında Duyuru
  2020/KK-5 Sayılı2020/KK-2 Sayılı Duyuruya İstinaden Apostil veya Büyükelçilik/Konsolosluk Onaylı Olarak Fiziki Evraklı Şekilde Başvuru Yapılması Talep Edilen Belgelere İlişkin Geçici Duyuru
  İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6)
üyemiz olun!
Sizde Massiad ailesine katılarak birlikteliğimize güç katın!

Önemli: